Loss Program Weight
 

Zachráňme noc!

Svieťme si na cestu, nie na hviezdy!

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Výstava „Svieťme si na cestu, nie na hviezdy“

Email Tlač PDF

Vo výstavných priestoroch radnice v Rimavskej Sobote bola 30.6. vernisáž fotografickej výstavy zo súťaže Svieťme si na cestu, nie na hviezdy (Sviťme si na cestu, ne na hvězdy).
Vyše štyri desiatky fotografií sú výberom z fotografických súťaží u nás aj v Českej republike.
Výstava bude inštalovaná do konca augusta.

Súčasťou výstavy je stručná informácia o poslaní a organizácii súťaže, návštevníkom sú k dispozícii propagačné materiály. Na organizácii, priebehu a vyhodnotení fotosúťaží sa podieľa niekoľko organizácií a tak v úvodnom texte sú ich logá ako naše malé poďakovanie (SZAA, ČAS, SAS, SÚH, APVV, Tromf, Supra, Astropis, Hvezdáreň RS). 

Výstavu bolo možné uskutočniť vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja (LPP-0059-59) a pochopeniu RNDr. Alexandra Dirnera, CSc. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Ústav fyzikálnych vied, Katedra jadrovej fyziky a subjadrovej fyziky).

Ešte pred výstavou sa Dr. Dirner spolu s Dr. Kimákom (Regionálne centrum mládeže v Košiciach)  podrobne oboznámili s aktivitami hvezdárne a SZAA v Rimavskej Sobote a jej Astroparkom. V konštruktívnych rozhovoroch sa diskutovali aj možnosti ďalšej spolupráce, pre nás boli mimoriadne cenné informácie o aktivitách RCM.

V októbri bude výstava inštalovaná v Košiciach.

Nakoľko výstava bude putovná, jej súčasťou budú aj postery informujúce o význame súťaže, a problematike svetelného znečistenia. Kontakt pre záujem o zapožičanie výstavy: astrors(zavinac)astrors.sk, predmet: fotovystava.

P.Rapavý, A. Dirner a I. Kimák pri slnečných hodinách

 

 

 

 

 

 

 

logo_dspp_200

logo_dspp_200

logo lp_ok_m

logo_sr_m
globeheadernew
earth_hour_cmyk_sm_tm_lr_lg_m


Vedeli ste, že ...

Veľa sa dnes hovorí o tom, či je tá či oná firma ohľaduplná k prírode, či práve nový model automobilu je šetrný k životnému prostrediu, či obalový materiál výrobku je ekologický... Sme však ohľaduplní a šetrní k prírode aj v prípade osvetľovania?