Loss Program Weight
 

Zachráňme noc!

Svieťme si na cestu, nie na hviezdy!

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Slovensko a nové výsledky svetelného znečistenia

alt21. januára 2014 bola na publikovaná zaujímavá štúdia o vývoji svetelného znečistenia v Európe, ktorá bola spracovaná na základe družicových meraní.

Z tejto štúdie vychádza Slovensko ako „víťaz“, výsledky sú mimoriadne pozitívne.


Analýza a jej výsledky sú v niektorých oblastiach priam fascinujúce. Aj keď celkovo úroveň svetelného znečistenia vo väčšine krajín Európy rástla, sú krajiny, kde došlo k poklesu (Slovensko, Švédsko , Ukrajina , Fínsko, Dánsko, Nórsko, Belgicko, časť Veľkej Británie a severného Nemecka).

Zníženie svetelného znečistenia môže súvisieť s vývojom ekonomiky, šetrením elektrickou energiou na svietenie, poklesom priemyselnej výroby a pod.

Pokles svetelného znečistenia v porovnávaných intervaloch (1995 – 2000 a 2005 – 2010) je práve na Slovensku najvýraznejší. Je to spôsobené vypínaním verejného osvetlenia počas celej noci alebo jej časti predovšetkým v menších sídlach. U niektorých miest (napr. aj Bratislava), ktoré svoje verejné osvetlenie rekonštruovali však výraznejší pokles zaznamenaný nebol. V Belgicku je pokles zaznamenaný u cestnej siete u miest je mierne zvýšenie. Belgicko je dobrým príkladom zhasínania osvetlenia diaľničnej siete nielen z finančných dôvodov ale aj s ohľadom na životné prostredie.

Moderné technológie umožňujú výrazne znížiť úroveň svetelného znečistenia pri zachovaní vhodného verejného osvetlenia a súčasne byť ohľaduplné k nočnému životnému prostrediu.

Viac informácií v článku tu.

(a) Belgicko vykazuje pokles jasu pozdĺž diaľničnej siete, v susednom Francúzsku je podstatný nárast.

(b) Pokles jasu na Slovensku je výrazný okrem Bratislavy a niekoľkých miest v západnej časti. Nárast v Poľsku je prekvapujúci...(a) Prepočítaný stredný jas v Európe (stredný jas 2005 – 2010)

(b) Zmena jasu ako rozdiel priemerných hodnôt z obdobia 2005 – 2010 a 1995 – 2000. Šedé plochy (centrá presvetlených oblastí) sú presaturované.

(c) Percentuálny vzrast/pokles jasu medzi 2005 – 2010 a 1995 – 2000 

logo_dspp_200

logo_dspp_200

logo lp_ok_m

logo_sr_m
globeheadernew
earth_hour_cmyk_sm_tm_lr_lg_m


Vedeli ste, že ...

Svietením do nezmyselných a nepotrebných smerov, zbytočne veľkým výkonom zdrojov svetla, nesprávnou konštrukciou a nevhodným umiestnením osvetľovacích telies človek spôsobil, že tmu je dnes treba hľadať!