Loss Program Weight
 

Zachráňme noc!

Svieťme si na cestu, nie na hviezdy!

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Materiály na stiahnutie
Materiály na stiahnutie


Počet riadkov 
Poradie Odkaz Zobrazení
1 Tabule: Náučný chodník Pod tmavou oblohou
Dvojjazyčné tabule (SK, EN)
Umiestnenie: obec Nová Sedlica, Park tmavej oblohy Poloniny
Autori: Begeni, P., Rapavý, P.
Tabule:
1 - Mapa Parku tmavej oblohy Poloniny
2 - Svetelné znečistenie
3 - Rezervácie tmavej oblohy vo svete
4 - Poloniny cez deň
5 - Čo môžete vidieť v Poloninách v noci

Tento projekt podporila Nadácia Orange
1106
2 Leták: Ako svietiť rozumnejšie
Autori: Kondziolka, J., Begeni, P., Rapavý, P.
1316
3 Tabule: Symbolický cintorín obetí svetelného znečistenia
Šesť informačných tabúľ umiestených v obci Zboj na území Parku tmavej oblohy Poloniny, ktoré informujú o problematike svetelného znečistenia a jeho negatívneho vplyvu na prírodu.

Text a návrh: Peter Begeni, Pavol Rapavý
Preklady: Zuzana Kaňuchová, Martin Rapavý, René Novysedlak, Jozef Žižňovský, Patricia Šeňová, Martina Koperová, Peter Begeni, Pavol Rapavý

Na projekte sa spolupodieľali: Slovenský zväz astronómov amatérov, Hvezdáreň Rimavská Sobota, Obec Zboj, Správa NP Poloniny a OZ Čemerica, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Orange.
1525
4 Leták: Svetelné znečistenie a nočné životné prostredie
1085
5 Poster “Ďuriš, P. Ing.: First results of continuous night sky brightness monitoring at Astronomical observatory at Kolonica Saddle” – Kolos conference, Snina, 2011
Results of the first automated night sky brightness monitoring at Poloniny Dark-Sky Park are presented. The night sky brightness was measured and monitored using a light-sensing device called the Sky Quality Meter over an almost 12-month long period. Automated station was installed at the beginning of December 2010.
1040
6 Pohľadnica: Park tmavej oblohy Poloniny
Pohľadnica Parku tmavej oblohy Poloniny, ktorý bol vyhlásený 3.12.2010 pri príležitosti Medzinárodného roka biodiverzity, bola vydaná s finančnou pdporou AGENTÚRY NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA v rámci Projektu LPP-0078-09. Nepredajné.
Foto: P. Ďuriš, P. Rapavý a archív SZAA,
http://poloniny.svetelneznecistenie.sk
Tlač: PROFIPRINT Levoča
151
7 Tabuľa: Propagačná tabuľa umiestnená na 49. rovnobežke (predná strana)
Propagačná tabuľa umiestnená na 49. rovnobežke v katastrálnom území obce Uličské Krivé na území Parku tmavej oblohy Poloniny
Návrh, texty a preklady: M. Rapavý, P. Šeňová, L. Benedyktowicz, R. Bury, P. Begeni
Stojan: S. Dovala
1244
8 Tabuľa: Propagačná tabuľa umiestnená na 49. rovnobežke (zadná strana)
Propagačná tabuľa umiestnená na 49. rovnobežke v katastrálnom území obce Uličské Krivé na území Parku tmavej oblohy Poloniny
Návrh, texty a preklady: M. Rapavý, P. Šeňová, L. Benedyktowicz, R. Bury, P. Begeni
Stojan: S. Dovala
1153
9 Leták: Fotografická súťaž - SVIEŤME SI NA CESTU,NIE NA HVIEZDY!
Slovenský zväz astronómov amatérov v spolupráci s Hvezdárňou v Rimavskej Sobote, Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove vyhlasuje fotografickú súťaž SVIEŤME SI NA CESTU, NIE NA HVIEZDY !
1839
10 Plagát: Svetelné znečistenie
V rámci propagácie svetelného znečistenia sme vydali mapu svetelného znečistenia vo formáte A2 - plnofarebný plagát, na ktorom je mapa Európy a Slovenska s meraniami jasu oblohy z predchádzajúceho obdobia spolu s krátkym vysvetlením problematiky svetelného znečistenia. Jedná sa o vizuálnu pomôcku, ktorá sa bude distribuovať po školách, astronomických krúžkoch, hvezdárňach.
Autor plagátu je Peter Zbončák.
Plagát vydal SZAA vďaka finančnej podpore Konta Orange, n. f.
1954
11 Leták: My potrebujeme tmu...a tma potrebuje našu pomoc
V rámci propagácie svetelného znečistenia sme vydali leták s názvom "My potrebujeme tmu...a tma potrebuje našu pomoc" vo formáte A4 - plnofarebný leták.
Jedná sa o informačný materiál, ktorý sa bude distribuovať po školách, astronomických krúžkoch, hvezdárňach. Je k dispozícii na voľné stiahnutie v sekcii Materiály na stiahnutie.
Návrh a spracovanie: Peter Zbončák
Kresby: Zuzana Krempaská
Vydala: Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov amatérov v R. Sobote s finančným príspevkom Banskobystrického samosprávneho kraja.
1731
12 Publikácia Zachráňme noc
Je pre nás a prírodu tma dôležitá? Tisícročia bolo snahou človeka prekonať temnotu, považovanú za symbol nevedomosti, neistoty a nekalých úmyslov. Noc bola doménou zlých mocností, ktorých sa bolo treba vystríhať. Potom prišiel Edison a jeho žiarovka ožiarila svet. A 20. storočie sa so svojimi neónmi, žiarivkami, halogénmi a osvetlenými veľkomestami stalo skutočným storočím svetla. Ľudstvo konečne mohlo sláviť ďalší z veľkých triumfov. Ako v mnohých iných prípadoch, aj tu sa však ukázalo, že víťazstvo môže mať aj svoje tienisté stránky. Ako prví sa začali sťažovať astronómovia, pretože na presvetlenej nočnej oblohe sa strácali hviezdy...

1785
13 Leták: Park tmavej oblohy Poloniny
Park tmavej oblohy Poloniny bol vyhlásený s cieľom informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto území, vzdelávať v problematike ochrany nočného životného prostredia a svetelného znečistenia, propagovať a ochraňovať tmavú nočnú oblohu, ktorá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením.
Vydal: SZAA Rimavská Sobota (2010)
Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Orange a Agentúry na podporu výskumu a vývoja LPP-0059-09
1107
14 Leták: Poloniny Dark-Sky Park Slovakia (EN)
The role of the Poloniny Dark-Sky Park is to inform the laymen and the professional community of exceptional night preservation environment in the territory, educate in protection issues night-time environment and light pollution, promote and protect the natural dark night sky, which is the basis of protecting the natural environment from light pollution.
Issued by SAS and SUAA Rimavská Sobota (2011)
2613
15 Tabuľa: Propagačná tabuľa pri vodárenskej nádrži Starina
V Národnom parku Poloniny, pri vodnej nádrži Starina je umiestnená informačno-propagačná tabuľa „Park tmavej oblohy Poloniny“.
Návrh tabule pripravil Peter Begeni.
Preklady urobili: EN – Martin Rapavý, PL - Sylwester Kołomański, UA – Peter Begeni st., Miroslav Iljuk a Alexander Fedoriuk.
Stojan bol realizovaný v Rimavskej Sobote (Samo Dovala).
Realizácia sa uskutočnila len vďaka schválenému grantu Nadácie Orange.
1233
16 Plagát: Mapa - Park tmavej oblohy Poloniny
Slovenský zväz astronómov amatérov za finančnej pomoci Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo a projektu Karpatské nebo vydal plagát mapy Parku tmavej oblohy Poloniny. Plagát je obojstranný formátu A1.
1372
17 Leták: Svetelné znecištení a príroda
Amatérská prohlídka oblohy vydala v roku 2010 letáčik pod názvom Světelné znečištení a příroda. Môžete si ho stiahnuť tu.
Text: Bc. Jan Kondziolka
Foto: Bc. Jan Kondziolka a Silvestr Szabó
Vydala: Amatérská prohlídka oblohy, o.s. www.astronomie.cz
1155
18 Leták: Jizerská oblast tmavé oblohy
Česko-poľská Jizerská oblasť tmavej oblohy bola vyhlásená 4. novembra 2009 v rámci Medzinárodného roku astronómie 2009.
Vydal Astronomický ústav AV ČR Ondřejov
Použité fotografie © Jan Špulák, Aleš Majer, Vratislav Lelek
Design a prepress SUNDISK s.r.o., www.sundisk.cz
1103
19 Brožúrka: Proč se zabývat světelným znečištěním?
Brožúrka vznikla za grantovej podpory Nadácie Partnerstva a za podpory Astronomického ústavu AV ČR ju v tlačenej podobe vydala Česká astronomická spoločnosť v máji 2006. Sú tu zhromaždené argumenty pre znižovanie svetelného znečistenia. Brožúrka uvádza jednoduché pravidlá pre šetrné svietenie a ochranu nočného životného prostredia. Sú v nej uvedené dobré i zlé príklady a názory významných osobností. Brožúrka bola recenzovaná radou odborníkov z rôznych oborov.
1137
20 Leták: Světelné znečištění... Co to je?
Nočné osvetlenie patrí k dnešku rovnako ako mobily, počítače alebo internet. Riešenie tak nespočíva v tom zhasnúť, ale svietiť efektívnejšie! Letáčik bol vydaný pri príležitosti Európskej noci vedcov 2008 a za podpory Európskej komisie. Nepredajné.
Text: Jan Kondziolka
Recenzie: Martin Slezák, Marek Bálský a Pavel Suchan
Grafika: Libor Lenža
Vydala Česká astronomická spoločnosť, © 2008.
1136

logo_dspp_200

logo_dspp_200

logo lp_ok_m

logo_sr_m
globeheadernew
earth_hour_cmyk_sm_tm_lr_lg_m


Vedeli ste, že ...

Veľa sa dnes hovorí o tom, či je tá či oná firma ohľaduplná k prírode, či práve nový model automobilu je šetrný k životnému prostrediu, či obalový materiál výrobku je ekologický... Sme však ohľaduplní a šetrní k prírode aj v prípade osvetľovania?