MILSET Expo-Sciences Europe

Home / Aktuality / MILSET Expo-Sciences Europe

Začalo to ešte v polovici apríla mailom s prosbou o podporu a materiály na konferenciu v Poľsku. Na našu Sekciu ochrany pred svetelným znečistením napísal mladý nadšenec z Michaloviec. Vymenili sme si niekoľko správ a nakoniec sa podarilo doručiť aj všetky materiály, ktoré máme k dispozícii („ďakujem, materiály sú bombové“).

Len 13-ročný Janík Uchaľ z Michaloviec sa zúčastnil v dňoch 16. – 20. júla v  centre Arena v Gdyni MILSET Expo-Sciences Europe (MILSET – Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique), európskeho veľtrhu mladých vedcov, ktorí prezentujú svoje inovatívne nápady a vynálezy. Konferencia sa organizuje ako nesúťažná prehliadka, každé dva roky, vždy v inej krajine, prvá bola v roku 1996 v Prahe. Je to jedinečná príležitosť zoznámiť sa s vedeckými úspechmi európskej mládeže do 25 rokov v rôznych oboroch..

Slovensko v tomto roku reprezentoval mladý záujemca o problematiku svetelného znečistenia, ktorý sa zapája do Hodiny Zeme aj Deň Zeme, organizuje prednášky, navštevuje Poloniny. Počas konferencie vo svojom stánku mal okrem prezentácie aj modely Eiffelovej veže v Paríži a Šikmej veže v Pise osvetlené LED svetlami.

V časti Earth sciense engineering prezentoval problematiku svetelného znečistenia ako aj Park tmavej oblohy Poloniny. Túto tému si vybral aj z dôvodu, že Poloniny sú miesto, ktoré je treba vidieť a pobudnúť tam.

Na tohtoročnej konferencii bolo 300 účastníkov (119 projektov) z 27 krajín a poďakovanie patrí Ing. Beate Puobišovej z OZ Vedecká hračka.

Link na konferenciu.https://ese2018.milset.org/

Fotografie z konferencie nájdete tu: http://szaa.org/index.php/component/content/article/9-uncategorised/345-milset-expo-sciences-europe.

P. Rapavý