Čo tým získame?

Home / Čo tým získame?
 1. Ušetríme elektrinu za zbytočné svietenie, a tým menej zaťažíme aj svoju peňaženku a životné prostredie!

 2. Odstránením oslnenia dosiahneme väčšiu bezpečnosť na cestách a chodníkoch.

 3. Vďaka funkčnému a regulovanému osvetleniu budú naše mestá a obce bezpečnejšie a budú vyzerať oveľa zaujímavejšie a príťažlivejšie.

 4. Pokojný spánok pre ľudí, menej rušený rytmus pre nočné živočíchy a hmyz.

 5. Horšie podmienky pre zlodejov. Keď nebudeme oslnení, uvidíme aj do tmavých zákutí.

 6. Nad našimi hlavami sa bude opäť klenúť temnejšia obloha, plná hviezd.


Čo naozaj nemusíme robiť?

 • Nesvieťme na iné pozemky, miesta či plochy, napríklad na susedov dvor alebo záhradu!
 • Nesvieťme do lesa, na svah nad obcou, do okien domov, ale iba na chodník, vozovku či inú plochu.
 • Nesvieťme do očí chodcom, vodičom, zamestnancom a hosťom!
 • Nesvieťme tam, kde to nie je skutočne potrebné!
 • Nesvieťme zbytočne silno!
 • Nesvieťme nad obzor alebo iba tak do  vzduchu!

ключевые слова для сайта