Desať dôvodov, prečo sa brániť

Home / Desať dôvodov, prečo sa brániť
  1. Svetlo by malo ľuďom slúžiť, a nie obťažovať ich a obmedzovať.

  2. Nevhodné svietidlá svietia do očí chodcom aj vodičom. Občania sú oslnení, horšie vidia na cestu.

  3. Svetelné znečistenie je rušením nočného pokoja – tmy potrebnej pre pokojný a zdravý spánok.

  4. Lekári sa celosvetovo vážne zaoberajú tým, že svetlo v noci zvyšuje riziko rakoviny, a to možno dosť významne. Pred nádormi chráni bunky melatonín – najúčinnejší antioxidant, ktorý sa v tele tvorí iba potme.

  5. Zbytočné svietenie do nepotrebných smerov je plytvanie elektrinou, za ktorú platíme. Svojimi nárokmi na jej výrobu nepriamo prispievame ku zvyšovaniu podielu skleníkových plynov v atmosfére.

  6. Ľudia v noci väčšinou spia, ale veľa živočíchov je aktívnych práve v noci. Sú jednoducho prispôsobené na život potme. Nevhodné nočné osvetľovanie rozvracia nočné ekosystémy a mätie sťahovavé vtáky.

  7. Z diaľky nápadné svietidlá so zastaranými ortuťovými výbojkami a netesné difúzory svietidiel sú smrteľnými pascami pre hmyz.

  8. Nevhodné svietidlá sú mnohonásobne svetlejšie ako osvetľovaný terén, pôsobia teda veľmi rušivo. Oslnenie, nad ktorým mladý človek mávne rukou, je pre staršieho človeka vážnym nebezpečenstvom.

  9. Keď svietidlá nesvietia do očí, zrak prestane byť oslnený a adaptuje sa na menší jas okolia, stane sa citlivejším. Potom často vidieť rovnako dobre pri polovičnej intenzite osvetlenia.

  10. Jas nočného neba je v súčasnosti na Slovensku taký veľký, že úchvatná čistá obloha nie je už dostupná nikde. Koniec svietenia nezmyselnými smermi a zníženie intenzity osvetlenia vráti ľuďom pohľad do vesmíru. Hviezdne nebo je súčasťou nášho prírodného bohatstva.

увеличить губы с помощью макияжа фото