Legislatíva a príklady vo svete

Home / Legislatíva a príklady vo svete

Až v poslednom desaťročí sa problém svetelného znečistenia stáva aj témou pre zákonodarcov. Stojíme na prahu ďalšieho civilizačného faktoru, ktorý v záujme nás i prírody nemôžeme nechať bez povšimnutia. Tak ako sme si zvykli na reguláciu iných ľudských činností narušujúcich trvalo udržateľný rozvoj na Zemi, čaká nás to aj pri obmedzovaní rýchleho a často i bezohľadného osvetľovania umelými zdrojmi svetla. Podobne ako ešte nedávno mohli automobily jazdiť bez katalyzátora, kým teraz ním musia byť povinne vybavené, rovnako aj nežiaduce a rušivé svetlo, považované odborníkmi za polutant, skôr či neskôr bude musieť byť regulované zákonom.

Mnohé vyspelé krajiny si túto hrozbu uvedomujú a ochranu nočného prostredia zakotvili do svojej legislatívy.

V susednej Českej republike platí od 1.júna 2002 Zákon o ochraně ovzduší (86/2002 Sb.), ktorý uvádza: „Světelným znečištěním se rozumí viditelné záření umělých zdrojů světla, které může obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat některé činnosti a které vychází z umístění těchto zdrojů ve vnějším ovzduší nebo ze zdrojů světla, jejichž záření je do vnějšího ovzduší účelově směrováno.“

V niekoľkých regiónoch sveta sa svetelné znečistenie legislatívne obmedzuje v oveľa väčšej miere. Medzi ne patrí napríklad americký štát Connecticut alebo talianska Lombardia.

Zákon platný v Lombardii a v Slovinsku je vzorom snáh zachovať nočné životné prostredie podľa zásad trvalo udržateľného rozvoja.

Španielsky turistický raj Kanárske ostrovy má tiež svoj prísny zákon o ochrane nočnej oblohy, pretože sa tam nachádzajú svetovo významné observatóriá. Napriek tomu nebol problém skĺbiť turistický ruch a zachovanie prirodzeného nočného prostredia.

Veľa miest vo svete vymenilo alebo plánuje vymeniť zastarané svietidlá verejného osvetlenia za moderné typy svietiace úsporne a iba dolu na cestu. Vďaka tomu mestá ušetria nemalé výdavky na svietenie. Takže návratnosť takejto investície je veľmi rýchla.

Metropoly Rím a Londýn po polnoci zhasínajú pamiatky, pretože neskoro v noci chodí po uliciach už iba veľmi málo turistov. Veľa príkladov výborných svietidiel nájdeme aj vo Viedni v susednom Rakúsku.красивый глазкупить цифровую видеокамеру в москвеpayperprofits com отзывы негативные