Príklady osvetľovania

Home / Príklady osvetľovania

Vynikajúce

Žiadne svetlo nejde priamo nahor a takmer všetko je užitočné.

Vynikajúce.

Nevyhovujúce

Príliš široký kužeľ svetla, zhruba tretina svetla oslepuje a prispieva k svetelnému znečisteniu.

Nevyhovujúce, príliš široký kužeľ svetla.

Nevyhovujúce a veľmi nehospodárne

Svetlo smeruje hlavne do neba a do očí, najviac pätina z neho užitočne osvetľuje zem.

Nevyhovujúce a veľmi nehospodárne.

melannett валик