Riešenie problému

Home / Riešenie problému

Ochrana nočného prostredia (pred umelým svietením) je odbor, ktorý je iba na začiatku rozvoja. Je však veľmi dôležitý, pretože prírodné striedanie dňa a noci fungujúce miliardy rokov, sa nedá jednoducho zrušiť. A našťastie, je možné vo veľkej miere ho obnoviť. Nočné prostredie sa dá napraviť dokonalým smerovaním svetla, a samozrejme, aj oveľa slabším svietením, než je dnes (zlo)zvykom, pretože aj pri slabšej intenzite svetla môžeme rovnako dobre (ak nie lepšie) vidieť okolie, pravda, pokiaľ nás nebude nič oslňovať.

Problémy so svetelným znečistením sa dajú riešiť. Riešenia nemusia byť zložité ani nákladné. Napríklad pri nových inštaláciách je možné zvoliť taký typ svietidiel, ktorý vyhovuje súčasným požiadavkám.

  • Základný princíp je veľmi jednoduchý: svietidlá majú svietiť iba tam a tým smerom, kde je to potrebné – teda dolu pod seba, nie do vodorovných smerov, či dokonca smerom hore. Dohora nesvieťme vôbec!
  • Svieťme iba tam a vždy iba toľko, ako je to nevyhnutné.
  • Nekupujme staré, nevhodné typy svietidiel!
  • Kupujme iba vyhovujúce a kvalitné svietidlá, ktoré odrážajú a nasmerúvajú svetlo iba na požadované miesta. Teda nie do záhrad a na steny domov, ale iba pozdĺž ulíc a chodníkov. Svietidlá modernej konštrukcie, ktoré vyhovujú uvedeným požiadavkám, nie sú finančne omnoho náročnejšie ako bežné svietidlá dostupné na trhu. Výrobcovia už dnes ponúkajú obe skupiny svietidiel, stačí si iba správne vybrať.
  • Používajme výhradne úsporné svetelné zdroje – výbojky. Najúspornejšou výbojkou v súčasnosti je tzv. nízkotlaková sodíková výbojka, ktorá je bežne dostupná. Svieti sýtym oranžovým svetlom a vykazuje najvyššiu svietivosť pri najnižšej spotrebe energie.
  • Pokiaľ vám nejaké svietidlá verejného osvetlenia obzvlášť prekážajú, nemusíme čakať, až sa skončí ich životnosť. Trvajme na ich okamžitej výmene alebo takej úprave, po ktorej prestanú svietiť do očí, do spálne či do záhrady. Máme na to občianske právo.
  • Budovy a reklamné plochy osvetľujme smerom zhora dolu, a nie opačne! Mnohokrát svetlomety svietia obyvateľom domu priamo do okien bytov.
  • Pri osvetľovaní zospodu (hodnotné pamiatky či kostoly) čo najviac zabrániť tomu, aby kužeľ svetla z reflektoru mieril mimo obrys budovy do okolia. Technické riešenia to umožňujú.
  • Netreba zhasnúť, ale svietiť účelnejšie! Nie na úkor komfortu, ale naopak, kvôli nemu! Svieťme si na cestu, a nie na hviezdy!

штекерные удилища