Súčasný stav a budúcnosť

Home / Súčasný stav a budúcnosť

Rast svetelného znečistenia

Rast svetelného znečistenia

Rast svetelného znečistenia je typickým príkladom neudržateľného vývoja. Astronómovia dlhodobo monitorujú jas nočného neba po celom svete. Na základe týchto meraní vieme, že jas nočnej oblohy neustále rastie každým rokom, a to exponenciálne.

Na základe družicových snímok nočnej planéty bol vypracovaný celosvetový atlas svetelného znečistenia a zároveň prognóza jeho rastu do budúcnosti. Graf znázorňuje nárast umelého jasu nočnej oblohy počas uplynulých rokov. Na vertikálnej osi grafu je príspevok umelého jasu k celkovému jasu oblohy v násobkoch úrovne prírodného jasu.

Vedecká štúdia ukazuje, že ak sa bude jas naďalej zvyšovať, za 30 rokov už nebude vidno Mliečnu cestu ani na Slovensku! Noc, tak ako ju poznáme dnes, bude iba našou spomienkou a o hviezdach budeme našim deťom rozprávať iba v rozprávkach.

Mapa svetelného znečistenia

Mapa svetelného znečistenia z roku 2016. (Falchi et al. 2016)

Mapa zobrazuje stav svetelného znečistenia v roku 2016. Pre názornosť je rozdielna intenzita jasu vyjadrená o farbách dúhy. Modrá a zelená sú miesta blízke prírodným podmienkam, kde je nočné prostredie relatívne nedotknuté. V oranžových a červených oblastiach je jas neba taký silný, že nie je vidno Mliečnu cestu. Farba vyjadruje pomer medzi umelým a prírodným jasom nočnej oblohy, teda koľkokrát viac svieti nočná obloha vplyvom ľudskej činnosti oproti prírodným podmienkam.


Mapu si môžete otvoriť aj v 3D.


Hoci súčasný stav vyzerá veľmi zle, predpoveď pre rok 2025 je skutočne hrôzostrašná. Može sa stať, že vaše deti sa vás skutočne opýtajú: „Otec, mama, čo sú to hviezdy ?“ Záleží iba na nás, aby sa táto predpoveď nenaplnila.

антимартингейл