Svetelné znečistenie
Svetelné znečistenie
Sekcia ochrany pred svetelným znečistením
Zachráňme noc!
Zachráňme noc!
Sekcia ochrany pred svetelným znečistením

Viac informácií

Čo je to svetelné znečistenie?
Aké problémy spôsobuje?
Desať dôvodov, prečo sa brániť

Aktuality

Noc vedcov na Gruni 6. 10. 2018
október 3, 2018
Európska noc vedcov (Noc výskumníkov) vznikla z podnetu Európskej komisie v roku 2005. Situácia u nás a u našich západných susedov je však značne odlišná... Jedným z miest, kde sa toto význ
MILSET Expo-Sciences Europe
september 11, 2018
Začalo to ešte v polovici apríla mailom s prosbou o podporu a materiály na konferenciu v Poľsku. Na našu Sekciu ochrany pred svetelným znečistením napísal mladý nadšenec z Michaloviec. Vymen
8. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu… nie na hviezdy“
február 1, 2018
Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov-Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 8. ročník medzinárodnej fot

ZAPOJTE SA DO PROJEKTU GLOBE AT NIGHT