Prečo je obloha v noci svetlá?

Home / Prečo je obloha v noci svetlá?

Svetelné znečistenie je výsledkom nehospodárneho, nepotrebného a častokrát nezmyselného svietenia. Ľudia si vytvorili (zlo)zvyk svietiť na miesta, ktoré nie je potrebné osvetľovať, a svietiť oveľa viac, než je nutné.

Zdroje svetelného znečistenia

Medzi hlavných producentov svetelného znečistenia patrí verejné osvetlenie, pretože často sú inštalované nevhodné typy svietidiel. Medzi najhoršie patrí svietidlá guľového typu, pretože z ich svetla sa využije iba 1/5 a zvyšok je už len plytvanie elektrickou energiou a financiami. Svietidlá by mali byť konštruované tak, aby svietili len smerom nadol a všetko svetlo svietiaci k horizontu a do neba bolo tienené.

Verejné osvetlenie
Osvetlenie záhrad, pozemkov

Ďalším veľkým zdrojom svetelného znečistenia je osvetlenie pamiatok. Dôvodom je, že väčšina z nich je osvetľovaná zdola, takže svetlo často presahuje okraje stavby a svieti do neba. Jednoduchým riešením je svietenie zhora nadol, alebo používanie obrysových krytov svietidiel, ktoré zabezpečia osvetlenie fasády bez presahov. Iným z možných riešení je osvetlenie detailov pamiatky (hodiny, sochy), a nie nasvietenie celej budovy, alebo svietenie len počas vhodných príležitostí, napr. počas sviatkov či víkendov.

Osvetľovanie pamiatok

K najväčším zdrojom bezpochyby patrí osvetlenie reklamných plôch, ktoré sú opäť často osvetľované zdola, s veľkým presahom a takmer vždy príliš silno, takže svetlo sa odráža od plochy billboardu a spôsobuje nielen svetelné znečistenie, ale tiež oslňuje vodiča na cestách.

Osvetľovanie reklamných plôch

Všetky z menovaných zdrojov svetelného znečistenia možno odstrániť, napraviť alebo minimalizovať ich dopad dokonalým smerovaním svetla, slabším a účelnejším svietením.

Prečo je obloha svetlá aj ďaleko od miest?

Veľké mestá svietiace do diaľky majú na nočné okolie väčší vplyv, než sa na prvý pohľad môže zdať. Z hľadiska šírenia svetelného znečistenia sú najhoršie tzv. šikmé zväzky svetla, ktoré sú vyžiarené zo svietidiel a svetlometov takmer vodorovne, prípadne niekoľko stupňov nad horizont. Práve tieto lúče sa významným spôsobom podieľajú na zvýšenom jase nočného neba aj desiatky kilometrov od veľkého mesta. Je to dané dĺžkou dráhy svetla. Pokiaľ svieti svetlomet priamo hore, iba malá časť svetla sa rozptýli a väčšina unikne do vesmíru. Avšak svetlo vyžiarené kúsok nad horizont ma dostatočne dlhú dráhu na to, aby sa stihlo celé rozptýliť. Preto je potrebné, čo najviac zabrániť úniku svetla zo svietidla čo i len kúsok nad horizont.

Šírenie svetla v ovzduší
цветотип холодная зима макияж