7. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu… nie na hviezdy“

Home / Aktuality / 7. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu… nie na hviezdy“


Slovenská ústredná hvezdáreň
v spolupráci so Slovenským zväzom astronómovHvezdáreň v Rimavskej SoboteSlovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 7. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.

Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia.

Uzávierka súťaže: 31. 10. 2017

Viac informácii tu.

кисти вобс